Home

Hartelijk welkom op de website van de Reumapatienten vereniging Baarn-Soest en omstreken.


Onze vereniging is opgericht in 1981.


De Reumapatiëntenvereniging wil er graag zijn voor alle mensen die een vorm van reuma hebben.


Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 verschillende aandoeningen. De bekendste reumatische aandoeningen zijn de ziekte van Bechterew, Artrose en Reumatoïde artritis (RA). Zowel jongeren als ouderen kunnen te maken krijgen met een reumatische aandoening Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.reumanederland.nl.


Het doel van de patiëntenvereniging voor mensen met een reumatische aandoening uit de gemeenten Baarn, Soest en omstreken is voornamelijk om mensen met reumatische aandoeningen met elkaar in contact brengen. Maar ook met diegenen die dagelijks (bijv. de partners) te maken hebben met de gevolgen van reuma.


Daarnaast wil de RPV de leden stimuleren en activeren door mee te doen aan activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd, opkomen voor de belangen van reumapatiënten in de regio, stimuleren van zelfwerkzaamheid en mondigheid van de reumapatiënt, verzamelen en doorgeven van informatie, geven van voorlichting door middel van lezingen en organiseren van beweegactiviteiten.


Met o.a. een afwisselend programma van voorlichting en ontspanning proberen wij de leden en belangstellenden op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen op het gebied van reuma en aanverwante zaken (bijv. de WMO).
Waarom lid worden ?


U hebt een reumatische aandoening, maar u vindt het misschien niet fijn om steeds weer herinnerd te worden aan uw ziekte. Daar zijn wij het hartgrondig mee eens. Maar waarom is het dan toch goed om lid te worden van een lokale patiëntenvereniging ?


Bewegen is één van de belangrijkste voorwaarden om als reumapatiënt goed te kunnen functioneren. 

Onze vereniging heeft twee oefengroepen: een aangepast wandelgroep en een hydro (zwem) groep. Leden kunnen tegen sterk gereduceerde prijs deelnemen.

De oefengroepen voor (hydro)zwemmen staan onder leiding van ervaren fysiotherapeuten, iedere vrijdag van 12.00u tot 13.00u in de Amerpoort te Baarn o.l.v. een fysiotherapeut.

Deelname is uitsluitend voor leden van de RPV. Kosten 75,00 euro per kwartaal. Bel voor nadere informatie Ad Meijer: 035 6025768.


Iedere dinsdagmiddag van 14.00u tot 15.00u wordt er aangepast gewandeld o.l.v. een erkend wandeltrainer. Verzamelen in zorgcentrum Molenschot Soest. Leden van de RPV betalen 17,50 euro voor 10 lessen. Bent u geen lid, dan betaalt u 20,00 euro. Bel voor nadere informatie Gerda Merks 06 10803098.


•Regelmatig worden bijeenkomsten georganiseerd die voor leden gratis of tegen een klein bedrag toegankelijk zijn. Voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe ontwikkelingen in de zorg, leefstijl, WMO, verzekeringen en belastingen bijvoorbeeld.


•In het kader van lotgenotencontact worden verschillende activiteiten georganiseerd.

Creatieve workshops, ontspanningsactiviteiten, een uitje

één keer per jaar een bustocht en een kerstdiner, kortom: voor elk wat wils.


•10 keer per jaar ontvangt u gratis het “Magazine”  Hierin worden alle activiteiten bekend gemaakt.


Het lidmaatschap is  € 17,50 per jaar !


Nieuwsgierig geworden ?


U bent van harte welkom op één van onze voorlichtingsmiddagen om eens kennis te maken.

Ook niet leden zijn op de meeste bijeenkomsten van harte welkom.

Zie voor exacte data en activiteiten de agenda. 


Bezoek de website (www.rpvbaarnsoest.nl of neem contact op met ons secretariaat

Koperwiek 33, 3677AM Soest Tel: 035 6013830 / 06 81560190


Mail: rpvbaarnsoesteo@gmail.com

Bank NL41 SNSB 094.43.67.461


Oefengroepen.


Bewegen is één van de belangrijkste voorwaarden om als reumapatiënt goed te kunnen functioneren.
Onze vereniging heeft twee oefengroepen: aangepast wandelen en hydrotherapie
(zwemmen/ bewegen in warm water)
Beide groepen staan onder leiding van een ervaren fysiotherapeut of trainer.
Van harte welkom om in een gratis les te ervaren of deze vorm van bewegen iets voor u is.


Aangepast wandelen: iedere dinsdag van 14.00 – 15.00 uur.

In een tempo dat bij u past en onder begeleiding wandelt u in een gezellige groep op verschillende locaties in Soest en Baarn. Meestal start men bij zorgcentrum Molenschot in Soest.
Kosten: € 17,50 voor 10 lessen.
Bel voor meer informatie naar de coördinator Gerda Merks: 06 10803098.


Hydrotherapie: iedere vrijdag van 12.00 – 13.00 uur in het zwembad van Amerpoort Baarn.
Kosten: € 75,- per kwartaal.
Bel voor meer informatie naar de coördinator, Ad Meijer: 035 6025768.


Belangrijk!
Een voorwaarde om deel te nemen aan deze oefengroepen is dat u lid wordt van de vereniging. Voor slechts € 17,50 per jaar bent u al lid.


Andere activiteiten.


Als lid van onze vereniging heeft u ook toegang tot andere activiteiten.


• Regelmatig worden bijeenkomsten georganiseerd die voor leden gratis of tegen een klein bedrag toegankelijk zijn. Voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe ontwikkelingen in de zorg, leefstijl, WMO, verzekeringen en belastingen bijvoorbeeld.


• In het kader van lotgenotencontact worden verschillende activiteiten georganiseerd.
Creatieve workshops, ontspanningsactiviteiten, één keer per jaar een bustocht en een kerstdiner, kortom: voor elk wat wils.


• Iedere maand ontvangt u gratis de Nieuwsbrief. Hierin worden o.a. alle activiteiten bekend gemaakt.


Nieuwsgierig geworden?


U bent van harte welkom op één van onze voorlichtingsmiddagen om eens kennis te maken.


Ook niet leden zijn op de meeste bijeenkomsten van harte welkom.


Zie voor exacte data en activiteiten de agenda

.
Bezoek de website (www.rpvbaarnsoest.nl of neem contact op met ons secretariaat


Koperwiek 33, 3677AM Soest Tel: 035 6013830 / 06 81560190


Mail: rpvbaarnsoesteo@gmail.com
Het bestuur

 

Alle leden van het bestuur en de ondersteunende leden zijn ervaringsdeskundigen op het terrein van een reumatische aandoening en wat daar zoal bij komt kijken.Op de contactmiddagen zijn zij altijd beschikbaar om iedereen die met een vraag zit te woord te staan. Ook zijn zij telefonisch bereikbaar, de tel efoonnummers staan vermeld in ons Magazine Op deze wijze zorgen zij ervoor dat het ombudswerk door meerdere personen uitgevoerd kan worden. Ons bestuur bestaat uit de volgende personen:

 

Voorzitter:

Anneke Maarleveld-Krommendijk, tel. 035-5416416

                                                                                   

                                                                                    Taken:    Voorzitten vergaderingen

                                                                                                   Opstellen concept agenda

                                                                                                   Externe contacten (Baarn)

                                                                                                   Communicatie

                                                                                                   Nieuwsbrief

                                                                                                   Coördinatie activiteiten

 

 

Secretaris:

Roel Thomas, tel. 035-6013830

Adres: Koperwiek 33

3766 AM  Soest                       

                                                                                    Taken:    Afstemming agenda met voorzitter

                                                                                                   Verslaglegging vergaderingen

                                                                                                    Secretariaat, postadres

                                                                                                    Post beheer

                                                                                                    Beheer archief

                                                                                                    Ledenadministratie

                                                                                                    Sociaal jaarverslag maken

                                                                                                    (samen met voorzitter)

 

                                                                                                    

                                                                                                     

Penningmeester:Ad Meijer, tel. 035 6025768             

                                                                                      Taken:   Begroting en jaarrekening

                                                                                                    Doorrekening activiteiten

                                                                                                    Coördinatie hydrotherapie

 

Lid:

Nelie Breunesse, tel. 035-5418551                              

                                                                                      Taken:   Gastvrouw bestuurs-vergaderingen

                                                                                                    Ledenzorg

                                                                                                    Coördinatie verspreiding papieren

                                                                                                    nieuwsbrief

 

 

Medewerkende leden:


 Ria Koops, verzending digitale Nieuwsbrief. tel 06 10482573

 

Gerda Merks,  coördinatie aangepast wandelen. tel 06 10803098

 

Aard van Slooten, website beheer  tel 0616377575

 

 

 

Drukwerk verzorgd door:

 

Drukkerij Esed b.v. Oostergracht 9, 3763 LX Soest

Sportief wandelen


Speciaal voor mensen met fysieke beperkingen zoals reuma, hartklachten, longklachten, overgewicht of diabetes wordt het Sportief Wandelen op de dinsdagmiddag van 14.00u tot 15.00u georganiseerd. We vertrekken vanaf het zwembad Spleasure Centrum Soest, Dalweg 181 Soest. Dit ligt naast het zorgcentrum Molenschot. Er is voldoende parkeergelegenheid. Na afloop kan er gezamenlijk, voor eigen rekening, een consumptie gebruikt worden in het restaurant van het zwembad. Het sportief wandelen is voor iedereen geschikt om zijn/haar conditie te verbeteren. U stapt wel door maar raakt niet buiten adem en forceert niets. De trainer leert u op uw eigen grenzen te letten. Stukjes wandelen worden afgewisseld met verschillende oefeningen waardoor de conditie verbeterd. Wij lopen geen kilometers en u hoeft ook geen moeilijke technieken te leren. Plezier hebben en bewegen op je eigen niveau daar gaat het hier om. Het enige wat u nodig heeft zijn goede makkelijke schoenen. Namens de 12 personen die mee doen wordt u van harte uitgenodigd om het Sportief Wandelen zelf eens te ervaren. De eerste les is een proefles en verplicht u tot niets. Deze activiteit wordt georganiseerd door de SWOS (Stichting Welzijn Ouderen Soest) en onze eigen Reuma Patiënten Vereniging. Info/aanmelding: RPV:035 6025768 SWOS: 035 60 23 681 Kosten: 20,00 euro voor tien lessen; leden van onze RPV betalen 17,50 euro. Onze dank gaat uit naar leden van het Bentinck Fonds die ons geholpen hebben in de opstart fase (september 2008).Wandelfit BaarnDe wandeltrainingen bij de Baarnse Atletiek Vereniging gericht op mensen met reumatische klachten vinden plaats op iedere: maandag van 10 tot 11 uur en donderdag van 13.30 tot 14.30 uur. Na afloop kan gezamenlijk wat worden gedronken. De trainingen worden gegeven door de bij de KWBN opgeleide wandeltrainers, die ook een aantekening hebben behaald voor het geven van trainingen aan deze doelgroep. Dit laatste houdt onder andere in, dat iedereen binnen zijn eigen mogelijkheden kan meedoen. De minimale voorwaarde om deel te nemen is, dat iemand zelfstandig moet kunnen wandelen (zonder rollator). Heb je interesse? Stuur een e-mail naar wandelfit@bav-baarn.nl of bel met Wim Oostveen (06-12664473). Voor meer informatie kunt u ook surfen naar http://www.bav-baarn.nl/ en klik vervolgens op “Wandelfit”. Uiteraard kunt u ook gewoon een keer komen kijken bij of deelnemen aan een training. En mocht Amersfoort handiger voor u zijn: daar kunt u ook aan een soortgelijk initiatief deelnemen. Wim Oostveen (BAV trainer)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat is reuma


Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 200 verschillende aandoeningen aan het bewegingsapparaat, voornamelijk de gewrichten. Dit resulteert o.a. in pijn, stijfheid, warmte en zwellingen in o.a. de ledematen zoals handen en voeten. Geschat wordt dat deze aandoeningen bij

ongeveer 15 procent van de bevolking eens in het leven voorkomt, vaker bij vrouwen dan mannen. De aandoeningen kunnen zich in elk levensjaar openbaren, maar vaker bij volwassenen dan kinderen. De oorzaken, symptomen en verloop van de ziekte kan bij elke vorm verschillend zijn. De meest voorkomende vormen van reuma zijn reumatoïde artritis en artrose. Reumatoïde artritis is een aandoening die zich kenmerkt door een infectie van de gewrichten verspreidt over het gehele lichaam. Artrose is een aandoening waarbij het kraakbeen in versnelde mate van mindere kwaliteit wordt. Hoe ontstaat Reuma? Reuma is een verzameling van aandoeningen die verschillende oorzaken kunnen hebben. Een virus, bacterie of schimmel kan bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van infectieve Artritis. In specifieke gevallen kan reuma ook voorgegaan worden door psoriasis. Reumatoïde Artritis (RA): De oorzaak van RA is nog niet bekend, men weet echter wel dat het een auto-immuun ziekte is. Een auto-immuunziekte is een aandoening waarbij het eigen afweersysteem het eigen lichaamweefsel aanvalt. Dit lijdt ertoe dat over het gehele lichaam de gewrichten ontstoken en beschadigd raken. Er zijn vermoedens dat een aantal virussen verantwoordelijk kunnen zijn voor de initiële start van RA, maar dit is nooit wetenschappelijk bewezen. Artrose kan veroorzaakt worden door een niet goed werkende kalkaanmaak voor de botten van het lichaam. Ook virusinfecties, verwondingen of langdurige spanning op de gewrichten zoals zwaar werk of overgewicht doet de kans op Artrose toenemen. Het lichaam zal proberen de botten weer aan te vullen, echter niet evenredig, waardoor soms zichtbare knobbels op de gewrichten ontstaan. De gewrichten worden na verloop van tijd verhinderd soepel te bewegen. Hoe herkent u Reuma? In het algemeen zijn de belangrijkste symptomen van reuma langdurige pijn en stijfheid van de gewrichten. Soms gaat dit gepaard met zwellingen, roodheid en tintelingen rond de gewrichten. Indien de oorzaak een infectie viraal of bacterieel is, kan reuma gepaard gaan met koorts, moeheid en gewichtsverlies. In ernstige gevallen kunnen ledematen misvormt raken of zelfs niet meer werken. De ziekte begint meestal klein en plaatselijk om zich vervolgens te verspreiden in het lichaam en in hevigheid toe te nemen. Daarbij valt op dat klachten aan beide kanten van het lichaam voorkomen, zoals op alle twee de handen tegelijkertijd (symmetrisch).