Het bestuur bestuur

Alle leden van het bestuur en de ondersteunende leden zijn ervaringsdeskundigen op het terrein van een reumatische aandoening en wat daar zoal bij komt kijken.Op de contactmiddagen zijn zij altijd beschikbaar om iedereen die met een vraag zit te woord te staan. Ook zijn zij telefonisch bereikbaar, de tel efoonnummers staan vermeld in ons Magazine Op deze wijze zorgen zij ervoor dat het ombudswerk door meerdere personen uitgevoerd kan worden. Ons bestuur bestaat uit de volgende personen:

Bestuur

Gerrit Jan de Vos, voorzitter en coordinatie vakanties Groot Stokkert tel. 035 5231210

Anneke Maarleveld- Krommendijk, secretaris tel. 035-5416416. Adres secretariaat Vincent van Goghstraat 10a, 3741TJ Baarn.

Ad Meijer, penningmeester tel. 035-6025768.

Nelie Breunesse, algemeen bestuurslid tel. 035-5418551.

Ria Koops, algemeen bestuurslidtel 06 10482573

Meewerkend lid,

Gerda Merks, tel 035 6011436 coordinatie sportief wandelen.

Drukwerk verzorgd door:

Drukkerij Esed b.v. Oostergracht 9, 3763 LX Soest