Wat is reuma

Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 200 verschillende aandoeningen aan het bewegingsapparaat, voornamelijk de gewrichten. Dit resulteert o.a. in pijn, stijfheid, warmte en zwellingen in o.a. de ledematen zoals handen en voeten. Geschat wordt dat deze aandoeningen bij ongeveer 15 procent van de bevolking eens in het leven voorkomt, vaker bij vrouwen dan mannen. De aandoeningen kunnen zich in elk levensjaar openbaren, maar vaker bij volwassenen dan kinderen. De oorzaken, symptomen en verloop van de ziekte kan bij elke vorm verschillend zijn. De meest voorkomende vormen van reuma zijn reumatoide artritis en artrose. Reumatoide artritis is een aandoening die zich kenmerkt door een infectie van de gewrichten verspreidt over het gehele lichaam. Artrose is een aandoening waarbij het kraakbeen in versnelde mate van mindere kwaliteit wordt. Hoe ontstaat Reuma? Reuma is een verzameling van aandoeningen die verschillende oorzaken kunnen hebben. Een virus, bacterie of schimmel kan bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van infectieve Artritus. In specifieke gevallen kan reuma ook voorgegaan worden door Psoriasis. Reumatoide Artritis (RA): De oorzaak van RA is nog niet bekend, men weet echter wel dat het een autoimmuun ziekte is. Een auto-immuunziekte is een aandoening waarbij het eigen afweersysteem het eigen lichaamweefsel aanvalt. Dit lijdt ertoe dat over het gehele lichaam de gewrichten ontstoken en beschadigd raken. Er zijn vermoedens dat een aantal virussen verantwoordelijk kunnen zijn voor de initiele start van RA, maar dit is nooit wetenschappelijk bewezen. Artrose kan veroorzaakt worden door een niet goed werkende kalkaanmaak voor de botten van het lichaam. Ook virusinfecties, verwondingen of langdurige spanning op de gewrichten zoals zwaar werk of overgewicht doet de kans op Artrose toenemen. Het lichaam zal proberen de botten weer aan te vullen, echter niet evenredig, waardoor soms zichtbare knobbels op de gewrichten ontstaan. De gewrichten worden na verloop van tijd verhinderd soepel te bewegen.Hoe herkent u Reuma? In het algemeen zijn de belangrijkste symptomen van reuma langdurige pijn en stijfheid van de gewrichten. Soms gaat dit gepaard met zwellingen, roodheid en tintelingen rond de gewrichten. Indien de oorzaak een infectie viraal of baterieel is, kan reuma gepaard gaan met koorts, moeheid en gewichtsverlies. In ernstige gevallen kunnen ledematen misvormt raken of zelfs niet meer werken.De ziekte begint meestal klein en plaatselijk om zich vervolgens te verspreiden in het lichaam en in hevigheid toe te nemen. Daarbij valt op dat klachten aan beide kanten van het lichaam voorkomen, zoals op alle twee de handen tegelijkertijd (symetrisch).

handen