Doelstelling:

Onze vereniging wil graag het contact bevorderen tussen mensen met een reumatische aandoening. Maar ook met diegenen die dagelijks (bijv. de partners) te maken hebben met de gevolgen van reuma.
Middels o.a. een afwisselend programma van voorlichting en ontspanning proberen wij de leden en belangstellenden op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen
op het gebied van reuma en aanverwante zaken (bijv. deWMO)

Contactmiddagen:

Met uitzondering van de maanden juli en augustus wordt er een keer per maand op donderdagmiddag van 14.00u tot 16.00u in Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4A- 3743KN - Baarn, telnr: 0355426920.
Aanvang 14.00 uur. een contactmiddag gehouden. Ook niet leden zijn op de meeste bijeenkomsten van harte welkom.
Zie voor exacte data en activiteiten de agenda.

Verenigingsblad:

Ons verenigingsblad "Magazine" verschijnt 10 keer per jaar.
Hierin staan wetenswaardigheden over de activiteiten van de vereniging maar ook over zaken die voor mensen met een beperking van belang kunnen zijn.
Het lidmaatschap: Voor 17.50 euro per jaar kunt u lid worden van onze Vereniging. Afhankelijk van uw ziektekostenverzekering kan het zo zijn dat uw lidmaatschap vergoed wordt.
Informeer hier zelf na bij uw verzekeringsmaatschappij. Heeft u belangstelling om lid te worden? Dan kunt u ons een mail sturen (rpvbaarnsoest@gmail.com) met daarin vermeld uw naam en telefoonnummer.
Een van de bestuursleden neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. Bij voorkeur ontmoeten wij u echter tijdens deelname aan een contactmiddag.

Donatie:
Wij zijn blij met iedere gift . Mocht u ons financieel willen ondersteunen dan kunt u uw bijdrage overmaken op rekening nr. 94.43.67.461 t.g.v. RPV Baarn/Soest.

Alvast onze hartelijke dank.