Agenda

Donderdag 16 november 2017 Presentatie dhr. S. Verkade over de activiteiten van de stichting gehandicaptenbelangen Baarn.

Woensdag 13 december 2017 Kerstdiner.

De aktiviteiten vinden, tenzij anders aangegeven, plaats in: Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a- 3742KN Baarn telnr: 0355426920, aanvang 14.00 uur